Website Gérard Grassère

Mijn oom Gérard Grassère was een bekende schilder in Nederland, maar ook daar buiten. Hij heeft heel wat schilderijen gemaakt. Alhoewel zijn visie en schilderswijze dit begrijpelijk zouden hebben gemaakt, koos hij niet voor aansluiting bij het zich manifesterende Abstract-Expressionisme van COBRA, als verzet tegen het vormeloze verbeeldingsvermogen van een tijdens de oorlog gebruskeerde samenleving. Meer hierover, over zijn werk en leven kunt U lezen op de site van de Stichting Kunstwerken Gérard Grassère.
Voor verdere vragen neem gerust contact met mij op: info@victorhertog.nl